IRWIR WYCENY NIERUCHOMOŚCI     mgr inż. Irmina Skawińska

    Wyceny Nieruchomości

* Uprawnienia państwowe nr 3867

* Szacowanie nieruchomości a także maszyn
   i urządzeń trwale związanych z gruntem

* Wyceny dla sektora bankowego, gdzie
   zabezpieczeniem kredytu ma być nieruchomość

* Doradztwo inwestycyjne


    Agencja Reklamowa

* Opracowywanie i przygotowanie kampanii
   reklamowych

* Projektowanie i produkcja materiałów
   reklamowych (broszury, ulotki)

* BTL

* Imprezy i wydarzenia

ul. Piaskowa 5A
05-420 Michalin
tel.kom. 0 605 361543 E-MAIL: Irmina@irwir.com.pl